scroll down
BSW attends Slovenian wood industry event

BSW attends Slovenian wood industry event

O povezovanju akterjev gozdno lesne verige v Sloveniji

A Challenges in Wood Industry event at the Slovenian national fair, Ambient, recently hosted a panel discussion on the development of the wood processing sector.

V okviru dogodka Izzivi v lesarstvu 2018 je potekala okrogla miza Razvoj primarne industrije – področje žagarstva - v Sloveniji.

16 Nov 2018

Slovenian sawmill investment on track

Slovenian sawmill investment on track

Intervju z Alexom Brownliejem, BSW Timber: Gradnja žage na Gomilskem teče v okviru časovnice

In an interview for the STA Slovenian Press Agency, Alex Brownlie, Chairman of the BSW SI Board of Directors, spoke about the progress of the investment into a Slovenian wood processing centre. BSW Timber expects to have all permits for the construction of a €41m facility in Gomilsko in the coming months and to launch production in 2020 as scheduled.

Izvršni direktor za komercialo v BSW Timber Alex Brownlie je v pogovoru z Martino Gojšek za STA zatrdil, da ostajajo pri prvotni časovnici in da se postopek gradnje ne zamika. Potrebna dovoljenja za gradnjo pričakuje v naslednjih mesecih.

9 Oct 2018

BSW SI sponsors popular chainsaw competition

BSW SI sponsors popular chainsaw competition

BSW SI podporniki priljubljenega tekmovanja z motornimi žagami

BSW recently sponsored a chainsaw competition in Cirkovce which brought together forest owners from the Saša region and the surrounding area.

BSW je nedavno sponzoriral tekmovanje z motornimi žagami v Cirkovcih, ki je združilo lastnike gozdov iz Šaleške doline in okolice.

9 Oct 2018